Missie en beleidsplan

De stichting Per Quanti? initieert en ondersteunt activiteiten waarbij de dwarsfluit centraal staat. De naam verwijst naar een compositie die Theo Loevendie heeft gemaakt voor Abbie de Quant. De stichting wil zich met name richten op het componeren en uitvoeren van nieuwe muziek voor de dwarsfluit en op projecten waarbij een combinatie wordt gezocht tussen muziek en andere kunstuitingen zoals dans, beeldende kunst, poëzie enz. Verder wil de stichting jonge fluitisten in de gelegenheid stellen deel te nemen aan masterclasses en, door hen te betrekken bij projecten, podiumervaring laten opdoen. Tenslotte wil de stichting aankomende, getalenteerde fluitisten [binnen- als buitenlandse] financiële steun bieden bij de aanschaf of het in bruikleen verkrijgen van hoogwaardige instrumenten.

De afgelopen jaren is steeds gezocht naar interdisciplinaire samenwerking met musea en andere culturele instellingen. Ook in de toekomst houden wij interdisciplinaire samenwerkingsverbanden hoog op de agenda omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze voor het publiek, met name voor de nieuwe generatie, aantrekkelijk zijn. Ook voor de musici is interdisciplinariteit een artistieke uitdaging en een stimulans tot verdere ontwikkeling.

Officiële gegevens

KvK: 34191511
RSIN: 816172146
email: info[at]perquanti[dot]nl

Downloads

Oprichtingsakte en statuten Per Quanti?
Projectverslag en financiële verantwoording Goed, Kwaad, De Liefde 2012-2013